منو غذا

غذای اصلی

سینی اعیانی گپ

کباب چنجه، شیشلیک، کباب برگ،جوجه کباب،کباب کوبیده به همراه دورچین.

سینی مخصوص گپ

کباب چنجه، ماهی سرخ شده، جوجه کباب، کباب کوبیده، کوبیده مرغ به همراه دورچین.

کاسه کباب مخصوص گپ

فیله ی گوساله، ج.جه ی بدون استخوان، کوبیده با کره ی حیوانی.

شامی  کباب خرم آباد

گوشت چرخ شده، سبزی های معطر، گردو به همراه دورچین.

زیر برنجی

ماهیچه ی گوسفندی و پلو ایرانی به همراه دورچین.

کباب وزیری

کوبیده و جوجه کباب به همراه دورچین.

کباب کوبیده

گوشت گوساله و گوسفندی به همراه دورچین.

جوجه بدون استخوان

شنیسل مرغ به همراه دورچین.

کوبیده مرغ

شنیسل مرغ به همراه دورچین.

کباب چنجه

گوشت فیله گوساله به همراه دورچین.

کباب سلطانی

گوشت فیله گوساله و کباب کوبیده به همراه دورچین.

کباب برگ

گوشت فیله گوساله به همراه دورچین.

ماهی سرخ شده

ماهی قزل آلا تازه به همراه دورچین.

دیزی سنگی ویژه ی گپ

گوشت گوسفندی به همراه دورچین.

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ و برنج اعلای ایرانی.

کشک بادمجان
چلو کره

برنج اعلای ایرانی به همراه روغن حیوانی.

باقالی پلو

برنج اعلای ایرانی به همراه روغن حیوانی.