تاریخچه حمام گپ

حمام گپ در مرکز شهر خرم آباد در کنار میدان گپ و مسجد توتونچی قرار دارد. بر اساس مستندات تاریخی احتمالا این بنا در دوره شاه سلطان حسین صفوی و هم زمان با پل گپ احداث شده باشد و در دوره های بعدی مورد استفاده قرار گرفته باشد مساحت بنا قریب به ۸۳۰ متر مربع می باشد. سربینه و گرمخانه حمام از دو گنبد زیبا که هر کدام بر روی چهار ستون سنگی استوار شده اند ساخته شده است. این گنبدها داری تزیینات گچ بری ساده و یزدی بندیهای زیبا می باشد. در گذشته آب رسانی بنا از چاهی موسوم به “گور” یا “گاورو” که در قسمت تون قرار دارد تأمین می شده و فاضلاب آن از طریق تنبوشه هایی در زیر خیابان فردوسی به رودخانه می ریخته است. دیوارهای این چاه با آجری چینی زیبایی تزیین شده است. نورگیری حمام از طریق چهل هورنو که در بام آن قرار دارد تأمین میشده که این هورنوها زیبایی خاصی به بام بنا بخشیده اند این بنای زیبا و به شماره ۲۳۵۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تاریخ ساخت و قدمت این بنای ارزشمند ، معلوم نیست؛ اما از روی برخی از شواهد ،خصوصا سبک معماری ، نقشه و پیوستگی ساختمان آن با ابینه ی اطراف ،میتوان گفت از آثار دوران صفویه می باشد. واژه « گپ » ( Gap ) در گویش مردمان لُر زبان در معنای « بزرگ » است . گمان می رود بنا هایی که با این عنوان ، از سده های پیشین در شهر خرم آباد بر جای مانده اند ( مانند حمام گپ ،میدان گپ،پل گپ و گرداب گپ)،در  یک دوره ی واحد و توسط حکومت وقت آن دوره ، ساخته شده باشند.بر این اساس و از آنجایی که ساختمان پل  و گرداب گپ ، به علی مردان خان والی ( متوفی به سال 1151 قمری ) نسبت داده شده ، این احتمال وجود دارد که حمام گپ نیز در در نیمه ی اول قرن دوازدهم هجری و به دستور این والی لُر ، ساخته یا بازسازی شده باشد.

در حال حاضر ، این حمام قدیمی با واگذاری به بخش خصوصی به عنوان یک مجموعه فرهنگی و پذیرایی در شهر خرم‌آباد تغییر کاربری یافته است.